In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Kaitseliidu Valgeristi I järgu teenetemärgi pidulikul üleandmisel 17. veebruaril 2003 Kadriorus
17.02.2003


Lugupeetud Kaitseväe juhataja, härra minister,
Kaitseliidu keskjuhatuse ja Vanematekogu liikmed


Riigikaitse kõrgema juhina ning Kaitseliidu Vanematekogu liikmena on mulle suureks auks võtta täna siin Kadriorus vastu Kaitseliidu I klassi Valgeristi teenetemärk. Saada nii kõrgelt tunnustatud nende meeste ja naiste poolt, kes vabatahtlikena ning oma isiklikku aega ohverdades ehitavad üles ja hoiavad meie riigikaitse võimekust, on tunnustus, mida ei ole võimalik üle hinnata.

1940. aastal, kohe koos võõrväe sissemarsiga Eestisse alustati ka Kaitseliidu likvideerimisega. 17. juunil 1940 andis Kaitseliidu ülem käsu kõik kaitseliitlaste käes olevad relvad kokku korjata ning koos malevate ladudes olevate relvadega sõjaväe ladudesse ära anda. NSVL relvajõudude väejuhatuse survel andis Vabariigi President 27. juunil 1940 välja Kaitseliidu likvideerimise seadluse ning esimestena langesid Nõukogude Liidu repressiivorganite ohvriteks just Kaitseliidu juhtivad ohvitserid. Kõik need faktid näitavad selgelt, kuivõrd ohtlikuks võõrvõimu poolt peeti vabatahtlikest koosnevat Kaitseliitu.

04. septembril 1991 kirjutasin ma alla Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsusele nr 365, kus muuhulgas tunnistati õigustühiseks Kaitseliidu likvideerimise seadlus 27. juunist 1940 ning taastati Kaitseliidu õigused juriidilise isikuna. Nimetatud otsusele alla kirjutades oli selge, et Eesti vajab vabatahtlikku riigikaitselist organisatsiooni, mille liikmed oleksid valmis andma oma panuse Eesti riigi ja rahva püsimajäämisele.

Kaitseliidu Vanematekogu liikmena olen alates 1993 aastast lähedalt näinud Kaitseliidu järjekindlat ja positiivset arengut ning ei ole mingit kahtlust, et sõjalist väljaõpet ja isamaalist kasvatust andva organisatsioonina on Kaitseliidul ühiskonnas kindel roll.

Kaitseliit peab ka tulevikus olema organisatsiooniks, millel on oma koht nende üllaste eesmärkide elluviimisel ning selle taustal on hea meel tõdeda, et praeguseks ühendab Kaitseliit koos eriorganisatsioonidega 15 000 inimest, kelle patriotismi, omakasupüüdmatust ja pühendumist isamaalistele eesmärkidele võib paljudele eeskujuks tuua.

Tahan teid tänada selle töö eest, mida te kõik olete teinud Kaitseliidu ehitamisel ja tema tugevdamisel ning ma soovin olla teile toeks selles töös ka edaspidi. Tänan teid mulle osutatud au eest, jõudu teile ja teie peredele armastada teineteist ja isamaad ning seista nende väärtuste eest.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee