In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja seadused
14.02.2003


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 28. jaanuaril vastu võetud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus; Eesti Vabariigi seaduse "Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta" muutmise seadus; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus.

President kuulutas välja ka Riigikogus 29. jaanuaril vastu võetud seadused: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse; notariaadiseaduse, notari tasu seaduse, tõestamisseaduse, vandetõlgi seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse; käibemaksuseaduse muutmise seaduse; tulumaksuseaduse muutmise seaduse; patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse muutmise seaduse ning patendiõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse.

Samuti kuulutas president välja 30. jaanuaril vastu võetud andmekogude seaduse muutmise seaduse ja korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse.


Presidendi kantselei
Kadriorus 14. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee