In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus erakonnajuhtidega
14.02.2003


President Arnold Rüütel palus täna hommikupoolikul Kadriorgu Riigikogu valimistel oma nimekirjaga kandideerivate erakondade liidrid, et küsida nende arvamust ühiskondliku kokkuleppe sõlmimise kohta.

Riigipea hinnangul vajab kiire arengu läbinud Eesti ühiskond suuremat kindlustunnet tuleviku suhtes. Paljud kodanikuühendused on pidanud vajalikuks määratleda arenguprioriteedid detailsemalt ja ajakohasemalt, kui seda teeb üle kümne aasta tagasi kehtestatud põhiseadus, ning pikemaks kui valimistevaheliseks perioodiks. Poliitilistelt erakondadelt, kes on parlamenti pürgides valmis võtma vastutust ühiskonna ees, on presidendi sõnul põhjust oodata ka head tahet arendada Eestit senisest enam kogu meie rahva hüvanguks.

Sellest tulenevalt tutvustas riigipea kohaletulnud kümne erakonna esimehele või aseesimehele ühiskondliku kokkuleppe sõlmimise võimalikku protsessi. Esmalt on kavas alla kirjutada memorandum, millega kinnitatakse head tahet asuda taotlema eelnimetatud leppe saavutamist, seejärel täpsustatakse aga riiklikult olulised pikaajalised eesmärgid ning nende saavutamise teed, misjärel võivad vastutusvalmid osapooled jõuda kokkuleppe sõlmimiseni.

President Rüütel õhutas erakondi tõstma üldrahvalikud huvid kõrgemale päevapoliitilistest taotlustest ning ühinema hea tahte memorandumiga veel enne Riigikogu valimisi. "Niisugune sõnum poliitikute koostöövalmidusest suurendaks nii valijate kui kogu ühiskonna turvatunnet ja võimaldaks parlamendi uue koosseisu sisulise töö kiiresti käivitada," märkis riigipea.

Enamik kohalolnud poliitikutest avaldas presidendi seisukohale täielikku toetust.


Presidendi kantselei
Kadriorus 14. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee