In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Riigikogu komisjoniga
10.02.2003


President Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Riigikogu Euroopa asjade komisjoni, kellele see oli ühtlasi IX Riigikogu raames viimane korraline istung. Arutelu põhiteemadeks kujunesid läbirääkimiste tulemused Eesti liitumiseks Euroopa Liiduga ja eelseisvaks rahvahääletuseks valmistumine.

Komisjoni esimees Tunne Kelam andis presidendile ülevaate komisjoni tegevusest. Ta rõhutas, et Eesti rahvuslike huvide kaitsmisel nii läbirääkimiste positsioonide osas kui Euroopa tuleviku konvendis esitatavate seisukohtade formuleerimisel on erinevate poliitiliste jõudude esindajatest koosnev komisjon jõudnud ühistele seisukohtadele. Sama püütakse saavutada ka valimiseelsel perioodil.

Euroopa asjade komisjoni liikmetest Riigikogu esindajad Euroopa tuleviku konvendis teavitasid riigipead konvendis toimuvatest aruteludest. Tunne Kelami kinnitusel esitavad Eesti delegaadid koordineeritud seisukohti rahvuslikes huvides, sealhulgas ka selles osas, et Euroopa Liit jääks suveräänsete liikmesriikide liiduks. Liia Hänni hinnangul on konvendi seisukohti vaja Eestis operatiivselt arutada ning esitada ka oma ettepanekud.

President Rüütel rõhutas avalikkuse tõhusa teavitamise vajadust enne 14. septembril toimuvat rahvahääletust. Inimesi huvitavad nende igapäevaelu puudutavad küsimused, märkis riigipea, ja seetõttu kavatseb ta anda ka omapoolseid selgitusi eelseisvate maakonnavisiitide käigus.

Euroopa asjade komisjoni liikmed tunnustasid president Rüütli positiivset rolli avalikkuse teavitamisel. Samuti tõsteti esile, et riigipea seisukohavõtud on etendanud olulist osa Eesti elanike toetuse suurenemisel liitumisele Euroopa Liiduga.


Presidendi kantselei
Kadriorus 10. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee