In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

331. E. Reimandi kohtuniku ametist vabastamine
03.02.2003


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390) § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 ning § 133 lõikest 5 vabastan Ester Reimandi Rapla Maakohtu kohtuniku ametist kohtuniku enda soovil arvates 1. aprillist 2003 seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega.

Alus: Riigikohtu esimehe 7. jaanuari 2003 ettepanek.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 17, 243


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee