In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President sai ettevõtluse sõbra auhinna
17.01.2003


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadrioru presidendilossis Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) esindajate Jüri Järviste, Tiit Raagi, Riina Danielsoni ja Riivo Sinijärvega.

EVEA esindajad andsid riigipeale üle 2002. aasta ettevõtluse sõbra auhinna. Auhinna pälvis president seetõttu, et on pidanud vajalikuks ja leidnud oma ametikohustuste piires võimalusi toetada väikeettevõtlust kui Eesti majanduse kasvu ja regionaalarengu põhilist jõudu ning tema sõnad ja teod ei ole väikeettevõtlusse suhtumises lahku läinud.

President Arnold Rüütel oli ettevõtlusaasta 2002 patroon.

Tänasel kohtumisel arutati ettevõtluse arendamise võimalusi regioonides ning dialoogi tõhustamist nii riigi kui ka kohalike omavalitsustega. Ettevõtjad pidasid väga oluliseks taotleda, et ühiskondlik kokkuleppe hõlmaks ka stabiilset ettevõtluskeskkonda. Seejuures peeti eriti tähtsaks püsivat maksusüsteemi, mis võimaldab ettevõtjatel oma tegevust adekvaatselt planeerida ja ellu viia. Ettevõtluse arendamiseks regioonides tuleks luua ettevõtluse inkupaatoreid ja tööstuskülasid, mille infrastruktuuri väljaarendamisel osaleks aktiivselt ka riik.

Vabariigi President pidas esiletõstetud probleeme ettevõtluse edasise arengu seisukohalt vägagi otsustavateks ning lubas ka edaspidi kaasa aidata ettevõtjate probleemide lahendamisele.

Kohtumise lõpul avaldasid nii riigipea kui EVEA esindajad lootust, et kõne all olnud tegevuste kaudu õnnestub tõsta ka ausa ettevõtluse kui elustiili prestiiži Eesti avalikkuse silmis.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 17. jaanuaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee