In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jätkas visiiti Raplamaal
16.01.2003


President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel tutvusid Raplamaa ringsõidu teisel päeval ettevõtlusega ja turismivõimalustega Via Baltica arengukoridoris. Esmalt külastasid nad Varbola linnust. Edasi sõideti Märjamaa vallas tegutsevasse ettevõttesse Balteco Mööbel, kus president tutvus uudsel tehnoloogial põhineva tootmisega. Ettevõte on kolme aastaga kahekordistanud käivet ja töötajate arvu, kusjuures vajalik tööjõud on leitud lähikonnast ja ise välja õpetatud.

Märjamaal arutas riigipea maakonna omavalitsujuhtidega haldusreformi vajalikkust ja eesmärke. Arutlejad olid üksmeelel selles, et reformi ei saa läbi viia sunniviisiliselt ja kiirustades ning seejuures on esmatähtis, et ei kannataks inimeste teenindamine. President rõhutas, et valdade ühinemise otsuse peavad langetama asjaosalised ise, kes kannavad siis ka vastutust tulemuste eest. Rapla maakonnas on läinud aastast kolme ühendvalla - Rapla, Märjamaa, Kohila - tekkimise kogemus. Nende omavalitsuste juhid märkisid, et protsessi edukuseks on oluline selge riigipoolne positsioon, toetus ja tingimused, sealhulgas vajalik seadusbaas.

Seejärel külastas president Tiduvere küla Vigala vallas, kus kohalikud elanikud soovivad käivitada taastuvenergia allikatele tuginevat arenguprojekti. Nagu selle initsiaatorid rõhutasid, ei ole see üksnes alternatiivenergeetika küsimus, vaid ka regionaalpoliitiliselt oluline teema. Riigipea lisas: see on ka elulaadi ja riigi julgeoleku küsimus, et strateegiliselt nii oluline valdkond, nagu eneregeetika, hajutada ja muuta nii vähem haavatavaks.

Omavalmistatud lõunat pakkusid presidendipaarile Vana-Vigala Tehnika- ja Teenduskooli õpilased. Külalistele tutvustati kooli ja Ameerika-Eesti sõjaväestatud õppeprojekti "Uus võimalus" põhikoolist väljalangenud noormeeste haridustee jätkamiseks. President märkis, et projekt on väga oluline käivitada ja vajadusel muuta ka pidevaks, et anda vähemalt osale nendest noortest, kes põhikooli pooleli jätavad, võimalus viia lõpule õpingud ja omandada elukutse.

Proua Ingrid Rüütel kohtus Varbola ja Russalu külaseltsidega, kais Märjamaa rahvamajas ja Aino Reemanni talus Vigala vallas.

Õhtupoolikul käisid president ja Ingrid Rüütel Sillaotsa talumuuseumis, kus maakonna turismiettevõtjate ja muuseumitöötajatega räägiti väikemuuseumite ülesannetest ja tegevusest Rapla maakonnas. Presidendipaar küpsetas rukkileiba ja tegi saanisõitu.

Päeva lõpul saab president Kaius ülevaate kohalikest ettevõtetest ja külastab Kaitseliidu lasketiiru. Ringsõit Raplamaal lõpeb Kaitseliidu koolituskeskuses Alu mõisas, kus president osaleb maavanemate tsiviil- ja sõjalise koostöö õppusest kokkuvõtete tegemisel.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 16. jaanuaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee