In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus õiguskantsleriga
13.01.2003


President Arnold Rüütel kohtus täna pealelõunal Kadriorus õiguskantsler Allar Jõksiga, kes andis riigipeale ülevaate olulisematest tegevussuundadest 2003. aastal.

Nagu Allar Jõks rõhutas, keskendub õiguskantsler alanud aastal Eesti elanike sotsiaalsete põhiõiguste tagamisele, sealhulgas laste õiguste kaitsele. President tunnustas nimetatud prioriteete ja lubas osutada omapoolset toetust nende realiseerimisele.

Kohtumise ühe teemana käsitleti lähenevaid valimisi. Nii president kui õiguskantsler pidasid oluliseks tagada valimisseaduse järgimine ning valimiskampaania korrektsus ja tasakaalustatus. Riigipea avaldas lootust, et sisuline arutelu Eesti arengusuundade üle ei jäta ruumi valijaid eksitavatele juriidilise ja materiaalse katteta lubadustele. Õiguskantsler pidas vajalikuks esitada valimisreklaamile samasuguseid nõudmisi, nagu kehtivad muule reklaamile - see tähendab, et reklaam ei oleks eksitav ega konkurente halvustav.

President ja õiguskantsler puudutasid jutuajamisel samuti võimude lahususe printsiibi tagamise vajalikkust. Seejuures märgiti, et olukorda hägustab Riigikogu pädevuse järk-järguline delegeerimine valitsusele.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 13. jaanuaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee