In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus 16. detsembril 2002
16.12.2002


Eesti on lõpetanud liitumiskõnelused Euroopa Liiduga. Meie ees seisab võimalus kinnitada oma kuuluvust Euroopasse. See on ajaloolise tähtsusega sündmus, mille algus ulatub aastate taha ja mis mõjutab paljusid põlvkondi tulevikus. Selle hetke valmistas ette Eesti riigi loomine aastal 1918 ja taastamine aastal 1991 ning see paigutub ühte ritta Eesti vastuvõtmisega ÜRO-sse aastal 1991 ja hiljuti esitatud kutsega NATO-sse. Kõigi nende sündmuste puhul väärib kordamist Eesti iseseisvumismanifesti enesekinnitus: "Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel!"

Viis aastat väldanud liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga võib pidada Eesti riigi üheks kõige kauem kestnud ja suuremahulisemaks ettevõtmiseks. Nende kõneluste käigus tõestasime mitte ainult oma tulevastele partneritele, vaid eeskätt iseendale, et oleme valmis vastu võtma uusi väljakutseid ning tahame ja suudame vaba rahvana ise kujundada oma tulevikku. Laienemisprotsessi tulemused rikastavad elu ja avavad uusi võimalusi nii Eestis kui ka kogu tulevases veerandsajast riigist koosnevas Euroopa Liidus.

Meil kõigil on tulnud kohaneda reeglitega, mille alusel toimib maailma üks mõjukamaid majandus- ja poliitilisi ühendusi. Saavutatud kokkulepped lähtusid ühelt poolt Euroopa arenguruumist kaua eemal olnud riigi valikuparatamatusest, teiselt poolt teenivad need taktikalisi eesmärke, näidates Eesti dialoogivõimelisust ka tulevase Euroopa Liidu liikmesriigina. Eesti-poolsed läbirääkijad tulid oma tööga edukalt toime. Saavutatud liitumistingimused arvestavad tänaseid realiteete nii maailmas, Euroopa Liidus kui kandidaatriikides.

Läbirääkimiste lõpetamine oli üks etapp Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga. Enne lõpliku otsuse tegemist rahvahääletusel tuleb kaaluda veel kõiki poolt- ja vastutegureid. Eesti avalikkusel on õigus saada kõigekülgne ülevaade liitumisega kaasnevatest probleemidest, riskidest ja soodustustest.

Vabadus iseenesest ei tee inimesi õnnelikuks ega riiki edukaks. Oluline on see, milleks ja kuidas vabadust kasutatakse. Oleme kindlad, et liitumine Euroopa Liiduga on kindlaks tagatiseks vaba ühiskonna arengule Eestis ja Eesti enda püsimisele tulevikus. Nüüd on sõna rahval.


Arnold Rüütel Toomas Savi Siim Kallas
Vabariigi President Riigikogu esimees Peaminister© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee