In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervitus Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitamise alguse päeval
09.10.2002


Sellest hetkest peale, kui inimene hakkas jäljendama loodust ja iseennast, hakkas kujunema ka arusaam, et loomingus sisaldub võimalus jäädvustada nii oma elu ja tegevust kui ka lootust ja unistusi.

Eesti kunst on läbi oma ajaloo kandnud nii selle maa ja rahva eripära, üldinimlikke väärtusi kui ka looja talendi kordumatust. Tänu eesti kunstile on meil olnud võimalus osa saada meie esivanemate mõttemaailmast, nende püüdlustest ja saavutustest. Tänu Eesti kunstile on erinevates vormides väljendatud ka meie isamaa looduse ilu ja kordumatus. Eesti kunsti kaudu on meil võimalik tajuda meie rahva elava vaimu suurust.

Eesti Kunstimuuseumi hoone rajamisega väärtustame kunstiloomingu sügavalt humanistlikku ja kultuurilist tähendust, mis on üheaegselt nii rahvuslik kui ka üldinimlik. Siin teostub kõige väljendusrikkamalt sisu ja vormi ühtsus.

Selles majas muudetakse elavaks ajalugu. Sellest majast saab kohtumispaik erinevatele loovpõlvkondadele. Siin leiavad teineteise ajalik ja igavikuline.

Eesti Kunstimuuseumi uue hoone rajamine on ka ülemlauluks ühe maa ja rahva vabadusele. Ainult vaba mõte ja looming suudab väärtustada seda, mida pole võimalik mõõta rahas.

Olgu see maja rõõmuks kõigile neile, kes jaksasid uskuda ja loota selle päeva kättejõudmisesse, ning tänu kellele me täna uut kunstitemplit rajama hakkame.

Ärgu kunagi rohtugu eesti rahva tee loovuse juurde, mis on meie vabaduse ja iseendaks jäämise oluline eeldus ja tulemus.Arnold Rüütel

Kadriorus 9. oktoobril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee