In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidas nõu TALO esindajatega
27.08.2002


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhtide Toivo Roosimaa ja Peeter Rossiga. Kõne all olid nii TALOsse kuuluvate kutse- ja ametiliitude probleemid kui ka ühiskondliku kokkuleppega seotud küsimused.

TALO liikmeskonnale teeb muret tõsiasi, et euroopalik asjaajamine ei ole Eesti Vabariigis veel vajalikul määral juurdunud. Siseriiklikult jätab soovida sõlmitud kokkulepete täitmine ja kontroll nende üle. Kuna TALO liikmeskonnast moodustavad kõrgharidusega inimesed 80%, on jätkuvaks mureküsimuseks töötajate madal töötasu. Samal ajal on tõsiseks probleemiks kujunemas näiteks õppejõudude ja õpetajate puudus ja väga tagasihoidlik järelkasv.

TALO esindajad toetavad Vabariigi Presidendi ideed sõlmida ühiskondlik kokkulepe küsimustes, mis praegu vajavad otsustavaid lahendusi. Eesti haritlaskonna jaoks on sellisteks prioriteetseteks probleemvaldkondadeks haridus, kultuur, teadus ning tervishoid. Eesti majanduselu on viimase kümnendi jooksul teinud läbi tormilise arengu. Nüüd on viimane aeg pöörata peatähelepanu Eesti rahva hariduse kvaliteedi tõstmisele ning ühiskonna moraalse tiheduse suurendamisele. See aga eeldab kultuuri ja teaduse osatähtsuse tunduvat suurendamist meie üldriiklike prioriteetide seadmisel.

President Arnold Rüütel ootab TALO liikmeskonna aktiivset osalemist ühiskondliku kokkuleppe põhimõtete formeerimisel ja elluviimisel.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 27. augustil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee