In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus valitsusjuhi ja koalitsiooninõukogu esimehega
24.07.2002


President Arnold Rüütel arutas peaminister Siim Kallase ja koalitsiooninõukogu esimehe Edgar Savisaarega täna õhtul Kadriorus võimalusi kohaliku omavalitsuse volikogude valimise tähtaegseks läbiviimiseks lähtuvalt Riigikohtu k.a. 15. juuli otsusest.

Nagu riigipea märkis, võib põhjustada kohtuvaidlusi olukord, kus kodanike valimisliidud on lubatud ainult väikestes omavalitsusüksustes. See seaks aga ohtu valimiste õigeaegse toimumise, mis tähendaks põhiseaduse rikkumist. Peale selle on valimisreeglite muutmist vahetult enne valimisi võimalik käsitleda demokraatia ning põhiseadusliku õiguskindluse põhimõtete eiramisena.

Lisaks ajafaktorile tõi president Rüütel tänasel kohtumisel esile vajaduse järgida valimiste ühetaolisuse põhimõtet, mis on samuti sätestatud põhiseaduses. Omavalitsuste jaotamine väikesteks ja suurteks, millest ühtedes on valimisliidud lubatud ja teistes keelatud, ei taga kõigile kodanikele kooskõlas põhiseadusega võrdseid õigusi, tõdes riigipea. Ta rõhutas samuti vajadust hoida riigi poliitilist stabiilsust ja usaldusväärsust.

Edgar Savisaar kinnitas, et valitsuskoalitsioon peab ainuõigeks valimiste toimumist tähtaegselt 20. oktoobril 2002. ''Kes seda torpedeerib, võtab endale väga suure vastutuse,'' ütles koalitsiooninõukogu esimees Savisaar.

President möönis, et võetud suund erakondlikele valimistele on õige, ent ühiskond ei näi olevat veel valmis järsuks üleminekuks sellele printsiibile. Valimistähtaja lähedus ja avalikkuse häälestatus soosivad pigem eelseisva kohaliku omavalitsuse volikogude valimise läbiviimist endisel viisil valimisliitude osavõtul ning uue valimiskorra rakendamist aastast 2005. ''Nii toimuksid valimised põhiseaduses ettenähtud ajal ning saaksime ühtlasi kogemuse sellest, kuidas süveneb parteiline vastutus ja küpseb meie ühiskonna valmisolek valimisteks parteiliste nimekirjade alusel. Senise diskussiooni põhjal võib järeldada, et niisugune valmisolek praegu veel puudub,'' nentis riigipea.

President Rüütel kavatseb sama küsimust lähipäevil arutada ka Riigikogu fraktsioonide esimeestega.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 24. juulil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee