In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kümme seadust
09.07.2002


President Arnold Rüütel kirjutas täna Paslepas alla otsusele kuulutada välja kümme seadust, millest kaheksa võttis Riigikogu vastu 19. juunil. Need on: haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus; erakorralise seisukorra seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku, kodakondsuse seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse ja vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse muutmise seadus; ravikindlustuse seadus; karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seadus; äriseadustiku muutmise seadus; kohtute seadus; kriminaalmenetluse koodeksi, haldusõigusrikkumiste seadustiku ning apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus; psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seadus.

Samuti kuulutas president täna välja 20. juunil vastu võetud seadused: esimene neist oli riigieelarve seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus ning teine Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Paslepas 9. juulil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee