In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riias kohtusid Balti riikide presidendid
04.07.2002


Vabariigi President Arnold Rüütel on Riias, kus ta täna pealelõunal kohtus Läti presidendi Vaira Vike-Freiberga ja Leedu presidendi Valdas Adamkusega.

Nagu Balti riigipead rahuloluga nentisid, väljendas tänane kohtumine ennekõike üksmeelt ja tahet teha koostööd ühiste eesmärkide nimel. Vähemalt ühele neist eesmärkidest - kutsele liituda NATO-ga - on Eesti, Läti ja Leedu jõudnud presidentide tõdemuse kohaselt väga lähedale.

Riigipead arutlesid samuti Balti riikide vahelise koostöö jätkamise üle siis, kui NATO tippkohtumiselt Prahas on novembris saadud liitumiskutse. President Arnold Rüütli hinnangul on tuleviku huvides tarvis tõhustada koostööd kolme parlamendi vahel.

Vasakult: president Arnold Rüütel, Leedu president Valdas Adamkus, Läti president Vaira Vike FreibergaPärast kolmepoolse kohtumise lõppu said Balti riigipead kokku Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega. Sellegi jutuajamise põhiteemaks oli eelseisev NATO laienemine. Senaatorid Trent Lott, Robert Bennett, Craig Thomas, Jim Bunning ja Benjamin Nelson kinnitasid, et on sõitnud Riiga selleks, et Balti riike nende püüdluses julgustada ning otsida võimalusi, kuidas edendada Balti-USA suhteid.

Kõneks võeti samuti USA ja Balti riikide suhted Venemaaga, milles nenditi paranemise märke. President Arnold Rüütel väljendas toetust USA valitsuse poliitikale Venemaa suunal ning avaldas lootust, et Eesti hea tahte põhimõtetest lähtuvad püüdlused samal suunal kannavad samuti vilja.

USA senaatorid avaldasid Balti riikidele tänu terrorismivastases ühisrindes osalemise eest.

Õhtul osalesid Eesti, Läti ja Leedu riigipea, USA senaatorid ning NATO kandidaatriikide tippkohtumisele Riiga saabunud delegatsioonid holokausti mälestustseremoonial.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 4. juulil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee