In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kümme seadust
01.07.2002


President Arnold Rüütel kirjutas täna õhtul Kadriorus alla otsusele kuulutada välja 12. juunil Riigikogus vastu võetud rahuaja riigikaitse seadus.

Samuti kuulutas president välja 12. juunil vastu võetud Riigikogu valimise seaduse; dumpinguvastase seaduse ning kohtute seaduse, Eesti Panga seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja riigikontrolli seaduse muutmise seaduse.

Presidendi tänase otsusega on välja kuulutatud ka ringhäälinguseaduse, Eesti Kultuurkapitali seaduse, ülikooliseaduse, Hüvitusfondi seaduse, Eesti Teaduste Akadeemia seaduse, rahvusooperi seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse, Kaitseliidu seaduse, audiitortegevuse seaduse, õiguskantsleri seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, notariaadiseaduse, advokatuuriseaduse, liikluskindlustuse seaduse, Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seadus, mille Riigikogu võttis vastu 12. juunil.

President kuulutas samuti välja 18. juunil vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse ning neli 19. juunil vastu võetud seadust: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 21 muutmise seaduse; keskkonnaregistri seaduse; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 72¹ muutmise seaduse ning riigipiiri seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 1. juulil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee