In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Sotsiaalteadlased peavad ühiskondliku leppe aluseks usaldust
27.05.2002


Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu poolt ellu kutsutud sotsiaalkomisjon arutas eile Paslepas Eesti ees seisvaid sotsiaal- ja haridusprobleeme, pöörates erilist tähelepanu president Arnold Rüütli ettepanekule saavutada ühiskondliku kokkuleppe sõlmimine.

Professor Raivo Vettik analüüsis kokkuleppe võimalusi sotsioloogide aastataguse pöördumise valguses, hinnates leppe algatamist tähelepanuväärseks. Majandusprofessor Alari Purju rõhutas, et leppele annab raamid majandus, nagu ka majanduse arendamiseks rakendatavad mudelid.

Komisjoni liikmed tõdesid, et Eesti ühiskonna valmisolek ühislepete sõlmimiseks ei ole kõrge, kuna mitmes valdkonnas puudub reaalne poliitika, mis aitaks usaldust toota. Sotsioloog Iiris Pettai tutvustas ühiskonnasisest usaldusvaru hindavat värsket uurimust, kust selgub, et sotsiaalsete gruppide vahel valitseb Eestis väga suur usaldamatus ja inimeste eneseusaldus on madal. Et aga milleski olulises kokku leppida, on vaja usaldust, ühisväärtusi ja koostööd, rõhutasid sotsiaalkomisjoni liikmed. Samas leidsid nad, et läbi probleemide ausa analüüsi ja õige eesmärgipüstituse on võimalik suurendada rahva eneseusku ja -usaldust. Arutelust jäi kõlama mõte, et Eesti senised saavutused tuleb muuta meie rahva ühiseks võiduks, mis peab hakkama tootma heaolu kõigele.

Komisjoni esimees professor Mikk Titma analüüsis põhihariduse elitariseerumist ning ühiskonna arengupotentsiaali, kui õppurite arv aastakäikude kaupa kahaneb.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing tutvustas uuringut alkoholipoliitikast. Tartu Ülikooli dotsent Marika Arro andis ülevaate narkomaanide ja HIV-positiivsete arvu kasvust. Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit hindas eestlaste demograafilist käitumist seoses traditsioonilise perekonnamudeli muutumise ja urbaniseerumisprotsessiga ning tõi näiteid teistest riikidest, kus sarnaste protsesside juures on valitsused loonud tingimusi rahvastiku vanuselise struktuuri tasakaalustamiseks sündivuse toetamisega.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 27. mail 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee