In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jättis välja kuulutamata seaduse
06.05.2002


President Arnold Rüütel kirjutas täna hommikul Kadriorus alla otsusele jätta välja kuulutamata Riigikogus 17. aprillil 2002 vastu võetud riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus.

Oma otsuse põhjendusena tõi riigipea esile seaduse vastuolu põhiseaduse §-ga 115, mille kohaselt võtab Riigikogu seadusena vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve. Kuna riigieelarve seaduse § 4 lg 3 uus redaktsioon jätab riigieelarve tulude hulgast välja lõivud ja trahvid, on rikutud põhiseaduses sätestatud eelarve kõikehaaravuse, ühtsuse ja läbipaistvuse põhimõtet ning piiratakse Riigikogu kui seadusandliku võimu pädevust saada informatsiooni ja selle põhjal otsustada kõigi riigi tulude ja laekumiste jaotamise üle.

Seadusemuudatus delegeerib Vabariigi Valitsusele võimaluse struktureerida suurem osa riigieelarve mahust valitsuse eelarve kaudu, mis vähendab Riigikogu poolset kontrolli riigi kulutuste vajalikkuse ja otstarbekuse üle. Taoline regulatsioon on vastuolus põhiseadusega. Samuti tekib vastuolu põhiseaduse sättega, mille kohaselt Riigikogu poolt vastuvõetud riigieelarve jõustub eelarveaasta algusest.

President peab vajalikuks, et Riigikogu arutaks riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadust uuesti ning viiks selle kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 6. mail 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee