In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus omavalitsusjuhtidega
16.04.2002


President Arnold Rüütel arutas täna Kadriorus linnade liidu ja maakondade omavalitsusliitude esimeestega regionaaltegevuse koordineerimise ning rahastamise küsimusi. Kokkusaamisel osalesid ka rahandusminister Harri Õunapuu ja siseminister Ain Seppik.

Arutelu käigus selgus, et kohalikud omavalitsused peavad hädavajalikuks seni puuduva riikliku regionaalstrateegia määratlemist ja selle elluviimiseks vajaliku seadusbaasi loomist regionaalarengu seaduse näol. Samuti soovivad omavalitsused, et valitsuses esindaks nende huve minister, kelle käsutuses on ka tegevuseks vajalik haldusaparaat ja raha.

Nii omavalitsusliidrid kui rahandusminister rõhutasid vajadust muuta omavalitsuse tulubaasi nii, et enamik valdu tuleks edaspidi toime ilma riigipoolse toetuseta. Seejuures pooldati ka maakondliku toetusfondi taastamist ning vahendite eraldamist sinna juba tänavusest lisaeelarvest, aga ka tuleva aasta riigieelarvest.

President Rüütel huvitus samuti omavalitsusliitude arvamusest kohaliku omavalitsuse valimise seaduse muutmise kohta. Ülekaal kuulus seisukohale, et nii nagu riigis tervikuna, on ka valdades ja linnades saanud paratamatuseks valimised erakondlike nimekirjade alusel. Samas taunisid mitme omavalitsusliidu esimehed liigset kiirustamist ja kohaliku omavalitsuse politiseerimist.

President märkis mõttevahetuse lõpetuseks, et lähtub oma tegevuses põhiseadusest. Seda ka Vabariigi Presidendi nõukoda moodustades, millisest kavatsusest riigipea samuti omavalitsusliidreid informeeris. Ühtlasi lisas president, et soovib pidada omavalitsuste esindajatega edaspidigi nõu selle üle, missugust regionaalpoliitikat peaks Eesti riigis teostama.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 16. aprillil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee