In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President on ringsõidul Võrumaal
27.03.2002


President Arnold Rüütli ja proua Ingrid Rüütli ringsõit Võrumaal algas täna hommikul kohtumisega maavalitsuses ning jätkus Meremäe ja Vastseliina vallas omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega vesteldes. Kuna 59 % võrumaalastest elab maal, traditsioonilise maaettevõtluse, põllu- ja metsamajandusega tegeleb aga 10 % tööealisest elanikkonnast, siis kujuneski jutuajamiste põhiteemaks ettevõtluse arenguvõimalused maal.

Nagu märkis maavanem Mait Klaassen, peetakse Võrumaal peamiseks uute töökohtade loomist. Praegu domineerib tööstuses tänu toormeküllusele ja oskustööjõu olemasolule toiduainetööstus ja puidutöötlemine. Viimane on ka koos mööblitööstusega kõige kiiremini arenev ja kasumlikum kohalik majandusharu.

Vastseliina valla ettevõtjad, kes on koondunud Teisipäeva klubisse, tõid esile mitmeid ettevõtlust takistavaid asjaolusid: stabiilsete majanduskontaktide puudumine Venemaaga, piiratud laenuvõimalused kinnisvara odava hinna tõttu. Ettevõtjad märkisid sedagi, et riigipoolne konkreetne regionaalpoliitiline tegu võiks olla naistele töövõimaluste pakkumine kaugemates piirkondades ning avalik-õiguslik ringhääling võiks samuti kajastada ka äärealade elu. Vastseliina vallas on Euroopa Liidu toetusega väljaarendamisel tööstusala, kus alustavad ettevõtted ei pea tegema omapoolseid kulutusi infrastruktuurile.

Meremäe vallas olid Setumaa turismitalusse presidendiga kohtuma tulnud piirkonna omavalitsusjuhid, kes soovitasid presidendil kutsuda kokku ümarlaud, mis hakkaks süstemaatiliselt tegelema tasakaalustatud regionaalse arengu küsimustega. Presidendil oli neile võimalus vastata, et selline mõte ongi teostamisel. Omavalitsusjuhid rõhutasid vajadust anda maapiirkondadele kindlus pikaajaliste plaanide teostumiseks seeläbi, et riik garanteerib selleks vajalikud vahendid - kas siis maakondliku toetusfondina või kindla eraldisena sisemajanduse koguproduktist.

Proua Ingrid Rüütel vestles Meremäel kohaliku leelokoori liikmetega Setomaa pärimuskultuuri tulevikust ja külastas Rõuge käsitöömeistri Ivar Jõgeda potitöökoda. Lõuna ajal tutvus president Rüütel Haanja valla arenguplaanidega ja pärastlõunal sõidab ta AS-i Võru Juust.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 27. märtsil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee