In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervitus Bialystoki majandusseminaril 19. märtsil 2002
19.03.2002


Lugupeetud võõrustajad
Daamid ja härrad

Mul on hea meel juhatada sisse tänase majandusseminari ettekanded.

Oleme täna siia majandusseminarile kokku tulnud, et avastada potentsiaali majanduslikuks koostööks. Valmidust selleks näitab hiljuti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Poola-Leedu Idaturgude Kaubanduskoja vahel sõlmitud koostööleping ning rohkearvuline osavõtt tänasest seminarist. Tahaksin loota, et ka see visiit suudab majandussuhete tihendamiseks teed siluda.

Nii Eesti kui ka Poola majanduse areng on hoogustumas. Jätkuv kasv aga eeldab uute võimaluste otsimist. Üha enam avaldab selleks survet rahvusvaheline konkurents ja ka Euroopa Liidu suunal liikumine. Samas on nii Eestis kui ka Poolas kasutamata ressursse, millest valusamini paistab silma tööpuudus.

Sellises keskkonnas peame visalt otsima ja ära kasutama oma piirkonna suhtelisi eeliseid.

Majandussuhetele loob pinnase riikliku tasandi tegevus. Mul on hea meel tõdeda, et Eesti ja Poola vahel on sõlmitud vabakaubandusleping. Usun, et Eesti ja Podlaskie ettevõtetel on mitmeid võimalusi vastastikuseks toiduainete ja tööstustoodanguga kauplemiseks, seda nii valmistoodangu kui ka pooltoodete osas. Ühe näitena võib tuua ka Pronar-Narewi traktoritehast, mida me täna külastame. Eesti kaudu saab Poola ettevõtja viia oma tooteid põhjaturule, Poola kaudu Eesti ettevõtja oma tooteid lõuna suunas. Selline kaubavahetus soodustab ka investeeringuid.

Samas on piirialadel tihti probleemiks, et paljud sõidavad sealt läbi, kuid vähesed peatuvad. Eestlased teavad Bialystoki nime, kuid enamus on seda näinud vaid autoaknast teel Varssavisse ja kaugemale, Lääne-Euroopasse. Mitmed Eesti ja Poola piirkonnad on turistide poolt veel avastamata, kuigi ilusa looduse poolest meenutab Podlaskie mulle kodumaad.

Kaubavahetuse ja turismi tuiksoonteks on aga transpordikoridorid - maantee ja raudtee. Teie, Podlaskie piirkonna elanikud, näete seda kitsaskohta eriti selgesti. Nagu ma ütlesin ka eilses loengus Varssavi Tehnikaülikoolis, silub Via Baltica arendamine teed uutele ärikontaktidele. Poola jaoks tähendab see tihedamaid suhteid ühelt poolt Soome, Loode-Venemaa, Eesti, Läti ja Leeduga ning teisalt lõunapoolsete Euroopa riikidega. Transiit ja turism avavad uued võimalused Podlaskie ja teiste piirkondade teenindussektori arenguks.

Lugupeetud ettevõtjad!

Riiklikul tasandil on võimalik luua majanduse arenguks soodsad tingimused. Tähtsaim roll on aga teie oma. Teil on ettevõtlikkus ja ideed; olgu teil ka julgust neid teostada ja tahet neid arendada, raskuste kiuste.

Tahaksin lausuda tänusõnad lahketele võõrustajatele ja soovida kõikidele osavõtjatele edukat seminari!

Tänan tähelepanu eest.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee