In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President on taluteemalisel konverentsil Tartus
08.03.2002


President Arnold Rüütel tervitas täna hommikupoolikul Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas konverentsist "Peretalu - eesti rahva elujõu kandja" osavõtjaid.

Rääkides talupidamisest ühe ettevõtlusvormina, märkis president: "Üha enam kõlavad siin märksõnadena efektiivsus, investeerimissuutlikkus ja konkurentsivõime. Põllumajanduses hõivatute osakaal on Eestis nagu paljudes teisteski riikides aastast aastasse vähenenud, moodustades nüüdseks 5% elanikest. Seega on valdav osa kaasaegsest tootmisest paratamatult intensiivne ja kõrgtehnoloogiline. See aga tähendab, et üha vähem maaelanikke saab oma sissetuleku põlluharimisest ja loomapidamisest."

Vastuseks konverentsi põhiküsimusele, kas peretalul on kohta tänases ühiskonnas, märkis president, et kindlasti on. Põllumajandustootmise kõrval võimaldavad maal teenistust paljud muudki tootmis- ja teenindusalad, samuti ei saa alahinnata kultuurmaastikku ja maa-asustuse hoidmist.

"Oma sisemise tööjaotuse ja töökasvatusega võib peretalu olla ning ongi suurepärane elukeskkond mitmele põlvkonnale," lisas riigipea.

Tänase konverentsi korraldajad on Akadeemiline Põllumajanduse Selts, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Talupidajate Keskliit ja Põllumajandusülikool.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 8. märtsil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee