In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Korea Vabariigi suursaadiku hr. Lee Young-gil volikirja üleandmisel 20. detsembril 2001 Kadriorus
20.12.2001


Teie Ekstsellents,

tervitan südamest Teid kui Korea Vabariigi suursaadikut Eestis.

Eesti ja Korea diplomaatilised suhted sõlmiti alles kümne aasta eest. See on ajaloolises plaanis väga lühike aeg. Aga meil on siiski põhjust kahe riigi sidemete arengu üle rõõmu tunda.

Kuigi Korea asub kontinendi teisel äärel, on Eestil selle ajaga tekkinud märkimisväärseid kontakte Teie riigiga. Eestlastel on avanenud arvukaid võimalusi tutvuda Korea saavutustega mitmes valdkonnas. Mõnegi eriala spetsialistid on täienduskoolituse läbinud Korea Vabariigis. Korea keele ja kultuuri vastu Eestis ilmnenud huvi tõttu on neid aineid nüüd võimalik õppida ka ühes Eesti kõrgkoolidest.

Korea ja Eesti vahel on tekkinud päris mahukas kaubavahetus. Ka kummagi strateegiline asend logistikaskeemides on huvi objektiks.

Eesti tunneb kindlat poolehoidu Korea püüdluste vastu arendada koostööd oma lähemate naabritega. Taolise lähenemise väärtuslikkus ilmneb eriti hästi praegu - ajal, kus erinevad julgeolekuohud kalduvad tumestama rahvusvahelist õhustikku. Eesti jagab Koreaga koostööl rajanevate naabrussuhete põhimõtteid.

Härra suursaadik,

Eesti ja Korea kultuuri-, haridus-, ja majandussidemete edasiseks arendamiseks on olemas vajalikud eeldused ja ka üsna märgatav vastastikune huvi. Meie suhete senine kulg annab kindlust, et koostöö sujub soodsalt ka tulevikus. Olen kindel, et saate sellele ka oma isikliku panusega veenvalt kaasa aidata.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis meie riikide ja rahvaste vaheliste suhete edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee