In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President aasta sportlase valimisel ja spordiaasta pidulikul lõpetamisel 21. detsembril 2001 Saku Suurhallis
21.12.2001


Head sõbrad!

Tunnen siirast heameelt võimaluse üle olla teiega koos lõpetamas tänavust spordiaastat. Ka mulle oli mööduv aasta kiire, võib isegi öelda sportlik, seda küll naljaga öeldes.

Ei tahaks täna rääkida Eesti sportlaste selleaastastest edusammudest. Neid tulemusi teame me kõik ja poleks ka sobilik mõjutada oma eelistustega aasta parima sportlase valimisi.

Sport aitab ühendada rahvast ja on kõigile ühiselt mõistetav. Seda eriti väikeste rahvaste puhul. Väikesele rahvale toob võit spordiareenil palju suuremat rõõmu kui suurele. See puudutab igaühte, aitab kogeda ühtekuuluvust. Kui vaatame meie sportlaste saavutusi, siis võime uhked olla oma geneetilise koodi üle, mis nii väikese rahvaarvu juures võimaldab arendada küllalt palju tugevaid sportlasi.

Kuid lootma jääda ainult meie juurtele oleks ka lühinägelik. Peame ikka ja jälle endalt küsima - kus kasvavad meie tippsportlased ja mida me peame tegema, et ka edaspidi võiksime tunda rõõmu kaasmaalaste üle spordiradadel ja väljakutel. Kui vaadata viimaste aastate statistikat, siis näeme, et oluliselt on kasvanud spordiga tegelevate inimeste arv, vahepealne mõõn on tagasi võetud ja üha enam mõistetakse, et tervislikud eluviisid aitavad meil elust rõõmu tunda. Võib isegi öelda, et sportimine on elu üks alusmüüre. Üha enam inimesi osaleb Tartu Maratonil ja rahvajooksudel, ühiskonnas on hakatud taas väärtustama tervislikku ellusuhtumist.

Olulisel kohal Eesti sportlike harjumuste kujunemises on kaheldamatult spordiklubide areng ja võimalused tegeleda spordiga. Kui linnades on juba kerkinud ja kerkimas uued ja moodsad spordisaalid, siis kahjuks maapiirkondades me nii veel öelda ei saa. Sportimisvõimalus on üks olulisemaid elukvaliteedi näitajaid. Kahjuks tuntakse just maal tugevat puudust treeninguvõimalustest. Aga just sealt saab alguse meie tippsport. Kui meil ei ole tugevaid klubisid ja korralike spordisaale üle kogu Eesti, siis aheneb ka väljavaade saavutada edu tippspordis. Täna on küllalt suur ka see protsent poistest, kelle tervis ei luba neil läbida teenistust kaitseväes.

Sellised näitajad viitavad aga otseselt meie rahva elujõu hääbumisele. Rahva elujõudu käsitletakse hariduse, tervise ja tahte ühtsusena. Me peame kõiki neid külgi arendama üheskoos. Siis läheb edasi ka meie riik.

Seetõttu tahangi eriti rõhutada, et tippsportlased toetaksid oma eeskujuga igakülgselt noorte sporti ja spordiklubide rajamist. Ja et nad pärast tippspordist loobumist paneksid noorte spordi arengusse osa oma energiast ja oskustest. Ainult siis võime loota, et tänastele kangelastele sirguvad väärilised mantlipärijad. Teie kuulsuse läbi kasvab ka Eesti kuulsus!

Tänu ja jõudu teile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee