In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Rumeenia Vabariigi suursaadiku T. E. hr. Neagu Udroiu volikirjade üleandmisel 13. detsembril 2001
13.12.2001


Teie Ekstsellents,
härra suursaadik!


Tervitan Teid südamest Rumeenia esindajana Eestis.

Eesti ja Rumeenia tähistavad tänavu juba kaheksakümne aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest. Selle aja jooksul on mõlemad riigid pidanud kogema mõndagi soovimatut, kuid täna oleme uute ja ühiste eesmärkide nimel lähemad kui kunagi varem.

Eestis on suure sümpaatiaga suhtutud Rumeenia jõupingutustesse ühiskonna uuendamise läbiviimisel. Meil on hea meel, et Rumeenia, nagu Eestigi on eesmärgiks seadnud liitumise Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Alliansiga. Nende eesmärkide täitumise nimel on Eestil ja Rumeenial võimalik teineteist toetada ja kogemuste vahetamisega aidata.

Rumeenia lõpetab peatselt vastutusrikka perioodi Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni eesistujana. Tahan siinkohal tänada Teie kodumaad selle eduka töö eest, mida kogu Euro-Atlandi ruumi haarava organisatsiooni tegevust juhtides on tehtud. Seda enam, et Rumeenia eesistumisperiood on ka Eestile mitmes plaanis väga oluline.

Eesti soovib siiralt tihendada kahepoolseid suhteid Rumeeniaga. Kaks mereäärset riiki, üks Läänemere, teine Musta mere ääres suudavad kindlasti leida vastastikku huvipakkuvaid koostöövorme nii majanduse, keskkonnakaitse, turismi, kultuurivahetuse kui teistes valdkondades.

Meie riikide senine sõbralik ja sisukas koostöö lubab mul täna loota suhete kiirele ja tulemuslikule arengule edaspidigi. Ka geograafiline vahekaugus Eesti ja Rumeenia vahel on sarnase mõtteviisi, väärtuste ja eesmärkide abil ületatav.

Olen veendunud, et Eesti ja Rumeenia leiavad eelseisvatel aastatel veel palju valdkondi, milles saame oma rahvaste ning kogu meie maailmajao huvides koostööd teha.

Härra suursaadik,

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis Eesti ja Rumeenia sõpruse ja koostöö edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee