In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Egiptuse Araabia Vabariigi suursaadiku T. E. hr. Samah Sotouhi volikirjade üleandmisel 13. detsembril 2001
13.12.2001


Teie Ekstsellents,
härra suursaadik!


Mul on hea meel Teid tervitada Egiptuse Araabia Vabariigi suursaadikuna Eestis.

Olles siin piirkonnas varemgi oma riiki teeninud, saate kunagisi muljeid ja tutvusi uuendades kindlasti viljakalt tööle asuda.

Eesti ja Egiptuse kaubandus- ja kultuurisidemed vajavad kindlasti laiendamist ja süvendamist. Egiptus oma kultuuritraditsioonide ning ammendamatult rikka ajalooga on arvukate eestlaste huvi- ja uurimisobjektiks olnud minevikus, ning on seda ka praegu.

Egiptusel on väljapaistev poliitiline roll Lähis-Ida piirkonnas ja araabia riikide hulgas. Eesti hindab kõrgelt konstruktiivseid samme, mida Egiptus on astunud rahu ja stabiilsuse kindlustamiseks Lähis-Ida piirkonnas ja Aafrika põhjaosas. Selline tegevus on eriti oluline praegusel ajal. Globaliseerumise väljakutsed ja rahvusvahelise terrorismi oht eeldavad rahvusvaheliselt üldsuselt ühiseid jõupingutusi. Selles, ma usun, langevad Eesti ja Egiptuse vaated kokku.

Härra suursaadik, meie riikide senised sõbralikud ja vastastikku huvipakkuvad kontaktid lubavad mul täna loota suhete kiirele ja tulemuslikule arengule ka edaspidi.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis meie riikide vaheliste suhete edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee