In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Ameerika Ühendriikide suursaadiku T.E. Hr. Joseph M. DeThomas'i volikirjade üleandmisel 11. detsembril 2001
11.12.2001


Teie Ekstsellents,
Härra suursaadik!

Tervitan südamest Teid, kui Ameerika Ühendriikide esindajat Eestis.

Teie Eestisse saabumine toimub ameeriklaste aga ka meie ja kogu maailma jaoks raskel ajal. Terroristid soovisid 11. septembril tõestada, et vabad ühiskonnad on nõrgad, ega suuda end kaitsta. Nad külvasid hävitust ja leina lootes vabade rahvaste tahet nõrgestada. Aga nad kohtasid hoopis kogu maailma demokraatlike riikide vankumatut tahet seista oma kõige kallimate ideaalide eest.

Eesti peab enesestmõistetavaks seista koos teiste riikide ja rahvastega vaba, demokraatliku, loova ja avatud ühiskonnakorralduse kaitsel. Oleme kindlameelselt väljendanud oma toetust terrorismivastasele võitlusele.

Selles veendumuses vastame täna Teie riigipea, president Bushi üleskutsele, mängides kell 15.46 Eesti aja järgi oma hümni solidaarsuse märgiks Ameerika Ühendriikide, tema rahva ja kogu vaba maailmaga.

Ameerika Ühendriigid on Eesti jaoks üks olulisemaid poliitilise ja majandusliku koostöö partnereid. Meie kahepoolsete suhete arendamise peamiseks sihiks on tagada mõlemale riigile ja rahvale kasulike välis- ja julgeolekupoliitiliste ning majanduslike eesmärkide saavutamine.

Eestimaa ja tema rahvas on Ameerika Ühendriikide täit toetust tundnud nii iseseisvuse eest võitlemise kui selle taastamise ajal. Eesti on oma sihid seadnud kõrgele. Tahame olla uue, demokraatliku ja integreeritud Euroopa lahutamatu osa. Nii Ameerika Ühendriigid kui Eesti on huvitatud Euroopa stabiilsuse ja julgeoleku kasvust. Püüame teha kõik endast oleneva, et aidata kaasa nende eesmärkide täitumisele.

Mul on siiralt hea meel, et Eesti on suutnud olla Ameerika Ühendriikidele vääriliseks partneriks. Eesti uuenemine viimase kümne aasta jooksul on meie ameerika sõpradele olnud kindlasti mõneti üllatav. Seda eelkõige Eesti ümberkorralduste kiiruse ja kõrgete eesmärkide saavutatavuse poolest. Eesti on saanud enda näitel anda sõpradele kinnituse, et vabaduse ja demokraatia ideed on rakendatavad, ning nende eest tasub seista vankumatult.

Härra suursaadik,

Olen kindel, et leiame Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhete potentsiaali täielikuks avamiseks üha uusi teid. Iga USA suursaadik Eestis annab oma isikupärase värvingu meie koostööle. Loodan Teilt sedasama.

Soovin Teile, härra suursaadik, südamest õnne ja jõudu Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelise sõpruse hoidmisel ja tugevdamisel. Oleme edaspidigi vastastikku usaldavad ja toetavad partnerid!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee