In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Austria suursaadiku T. E. dr. Jakub Forst-Battaglia volikirjade üleandmisel 11. detsembril 2001
11.12.2001


Teie Ekstsellents,
Härra suursaadik!

Tervitan südamest Teid, kui Austria esindajat siin Eestis.

Meie kahepoolsete suhete arengu üle on põhjust rõõmu tunda. Paljud inimesed Eestis tunnevad Teie maad ja kultuuritraditsioone juba üsna hästi. Hiljuti Euroopa Liiduga liitunud riigina on Austria jaganud meiega oma kogemusi. Oleme selle eest väga tänulikud.

Saatkonna avamine Tallinnas mõni aasta tagasi, Austria tutvustamine massiteabevahendeis, mitmed kultuuriüritused ja loomeinimeste vaheliste kontaktide tihenemine on meie rahvaid tunduvalt lähendanud.

Eesti ja Austria vahel on toimunud arvukalt sisukaid kõrgetasemelisi visiite. Ka järgmine aasta pakub selleks meeldivaid võimalusi. Mul on hea meel teatada, et juba järgmisel kevadel, aprillis, ootan Eestisse Austria presidenti dr. Thomas Klestil'it.

Eesti majanduskoostöö Austriaga on jõudsasti edenenud, kuid muidugi on veel arenguruumi. Eelkõige äridelegatsioonide vahetamine ning vastastikune investeeringute võimaluste otsimine aitaks kaasa ettevõtete vahelistele kontaktidele ja kaubavahetuse kasvule.

Eesti ja Austria vaated Euroopa stabiilsuse ja heaolu tagamisele on lähedased. Eesti hindab kõrgelt Austria tegevust OSCE eesistujana 2000. aastal ja eriti tema panust OSCE missioonide väljumisstrateegia väljatöötamisel. Eesti tänane näide kinnitab sellise strateegia ajakohasust.

Olen veendunud, et Eesti ja Austria leiavad eelseisvatel aastatel veel palju valdkondi, milles saame teineteisele sõbrakäe ulatada ning koostööd teha.

Härra suursaadik,

Meie riikide vaheline sõbralik ja sisukas koostöö lubab mul täna loota suhete kiirele ja tulemuslikule arengule ka edaspidi.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee