In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Hiina Rahvavabariigi suursaadiku T.E. pr. Cong Jun volikirjade üleandmisel 6. detsembril 2001
06.12.2001


Teie Ekstsellents, proua suursaadik!

Mul on väga hea meel tervitada Teid Hiina Rahvavabariigi suursaadikuna Eesti Vabariigis.

Eesti ja Hiina kontaktid on diplomaatiliste suhete sõlmimisest möödunud kümne aasta jooksul arenenud väga kiiresti. Geograafilisele kaugusele vaatamata on Eestil ja Hiinal tekkinud palju ühiseid huve kahepoolsetes suhetes ja rahvusvahelistes küsimustes.

Eesti Vabariigi presidendina on mul meeldiv võimalus tänada Hiinat toetuse eest Eesti suveräänsusele ja poliitilistele valikutele. Eesti omakorda tunnustab Hiina suveräänsust ja lähtub rahvusvahelistes suhetes "ühe Hiina poliitikast".

Eesti ja Hiina kaubandussuhete edasisele arengule avaldab kindlasti soodsat mõju Hiina vastuvõtmine Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks, mille puhul Teid siiralt õnnitlen. Selle tähtsa ülemaailmse organisatsiooni liikmetena on meie riikidel endisest paremad võimalused kaubavahetuse mõlemapoolseks arendamiseks.

Eesti ja Hiina kultuurivahetus on osa globaalsest protsessist, kus kohtuvad erinevad kultuurid ning mille käigus tekib mõistmine ja süveneb vastastikune huvi. Loodan, et kultuurikoostöö Eesti ja Hiina vahel areneb viljakalt nii, nagu see on kokku lepitud mitmeaastases kahepoolse kultuurikoostöö programmis.

Pean väga oluliseks meie riikide koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides. Seda eriti praegu, kui globaliseerumise väljakutsed ja rahvusvahelise terrorismi oht eeldavad rahvusvaheliselt üldsuselt ühiseid jõupingutusi. Hiinal ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena on selles koostöös kindlasti nõudlik ja vastutusrikas roll.

Proua suursaadik, meie riikide vaheline sõbralik ja sisukas koostöö lubab mul täna loota suhete kiirele ja tulemuslikule arengule ka edaspidi.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis meie riikide sõpruse ja koostöö edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee