In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

31. Kohtunike nimetamine
27.11.2001


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 127, 1836.


Nimetan Inna Kirsipuu Kohtla-Järve Linnakohtu kohtunikuks, Hiie Lindmetsa Tartu Maakohtu kohtunikuks ja Indrek Paukštyse Tallinna Halduskohtu kohtunikuks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 13.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee