In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Turu linna lõunal 21. novembril 2001 Turus
21.11.2001


Austatud Turu linnavolikogu esimees!
Austatud Turu linnapea!
Mu daamid ja härrad!

Mul on väga hea meel olla jälle Teie linnas. Turu on nagu minu kodulinn Tartu - ta on vana, ta on akadeemiline ja teda läbib jõgi. Tõsi - laevu on Aura jõel rohkem kui Tartus. Turu on vaimuelu keskus, seda ka Eesti jaoks ja nii juba sajandeid.

Lubage alustada ajaloost. 1909. aasta sügisel leidis Kaarlo Österbladh Turu toomkiriku arhiivist ühe vanema eestikeelse dokumendi - Turu käsikirja, mis on ilmselt pärit 16. sajandist. Sisuliselt on see luteri usu väike agenda, milles leiame juhatusi ristimis-, laulatamis- ja matmistalituseks. Ja et need õpetussõnad on küllap kirja pannud soome soost kirikuõpetaja, siis on jälle kord tegemist Eesti ja Soome ühise ajalooga.

Esimene asi, mis seostub Turu linnaga eestlase jaoks on kindlasti ülikool. Turu Ülikoolis õpib palju Eesti tudengeid ja juba aastakümneid on Turu Ülikoolis õpetatud eesti keelt. Alates seitsmekümnendatest aastatest on saanud seda teha ka meie õppejõud Tallinnast ja Tartust.

Turus on teinud oma elutöö professor Ilmar Talve. Ta on meie vanima teadusliku ühingu, Õpetatud Eesti Seltsi auliige. Tema raamat "Soome rahvakultuur" annab eestlastele põhjust uhkust tunda, sest autor on meie rahvuskaaslane, Tartu Ülikooli kasvandik. Ja taas: soome rahvakultuur on osa meie ühisest kultuurist. Ühtaegu võiks see raamat meid ka kadedaks teha, sest meil endil sellist ei olegi. Aga ma tean, et professor Talvel on käsikiri peaaegu valmis ja mina ning minu abikaasa ootame väga selle ilmumist.

Eesti kirjanik Karl Ristikivi kirjutas paguluses luuletaja Kalju Lepikule viiekümnendatel aastatel, lubage mul tsiteerida: "Sel ajal juhtus midagi, mis Sulle endalegi võis tulla suure üllatusena. Nimetasime oma luulet ikka veel pagulasluuleks, mis oli ainult meie eneste tarbeks, ja vaevalt kedagi muud võis huvitada. (Sest kuigi meil puuduvad riigipiirid, on meie piirid väga kindlad ja üsna kitsad.) Ja äkki selgus, et seesama luule oli äratanud tähelepanu väljaspool, nimelt Soome noorima generatsiooni juures. Noor Turu üliõpilane Mauno Koski oli see, kes meist kõigist ette jõudis, et Sinu ja Su debüüdikaaslase Raimond Kolgi luuleloomingut tervikuna vaadelda. Alles see väljastpoolt antud tõuge juhtis meiegi tähelepanu sellele, et Sa polnud ainult lootustandev noor luuletaja, vaid olid juba jõudnud saada täisealiseks". Turu teadlased jõudsid meist endist ette.

Head sõbrad, taaskohtumine Turu linnaga rõõmustab meid väga. Tahan loota, et meie sisukas jutuajamine Turu ülikooli juhtkonnaga aitab edendada meie hariduskontakte. Teel siia vahetasime mõtteid Saaristomere kaitse teemal, mis on mulle äärmiselt hingelähedane. Turu Toomkirikus aga meenusid mulle pikad aastakümned, mil Turu Toomkiriku kellad kuulutasid Jõulurahu ka Eestile, kuigi Eesti ametlikult jõulusid veeta ei tohtinud.

Mul on hea meel, et meie põgus külaskäigu sisse mahub ka tutvumine Soomes nii kõrgele tasemele jõudnud biotehnoloogiaga ja mul on põhjust tänada Turu linna tema panuse eest Eesti tulevikku. Usun, et tuleme siia ikka ja jälle tagasi.

Minu abikaasa ja mina tõstame klaasi Turu linna terviseks.


Soome keeles:
Tasavallan presidentti Turun kaupungin tarjoamalla lounaalla 21. marraskuuta 2001


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee