In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervituskõne Soome Eduskunnas 20. novembril 2001
20.11.2001


Austatud proua esimees, daamid ja härrad!

Soome Eduskunta ja Eesti Riigikogu ühendab peale selle, mis ühendab mõlemat parlamenti ülejäänud demokraatlike riikide rahvaesinduste organitega, ka see, et mõlemad seadusandlikud kogud asuvad mägedel, Eduskunta Arkaadiamäel ja Riigikogu Toompeal.

Tegelikkuses on need mäed üksnes tinglikud, kuid meie rahvaste ajaloos ja ka tänases päevas on neil mägedel olnud seda suurem sümboolne tähendus. Nimelt - neile mägedele tõustakse. Valituks saamine tähendab nii Soome kui Eesti rahvaesindajatele otsekui Parnassile tõstmist. Võimu parnass parlament ju ongi ja nagu Antiik-Kreekast teame, asus Parnassose edelaserval Delfi. Kõnetoolid Eduskunnas, aga ka Riigikogus on Delfi oraaklite kauge kaja.

Mägedele tõustakse tõde ja seadusi kuulutama. See on rahvaesindajate privileeg. Nii Eduskunnast kui ka Riigikogust on tulnud kuulutusi ja seadusi, mis on kujundanud meie rahvaste saatust.

Mäletan ennastki ja oma kolleege kümne aasta tagusest Eestist, mil 20. augustil 1991 kuulutas Eesti Riigikogu Eesti iseseisvuse taastatuks. Kuid argipäevas kipub see vastutus mineviku ja tuleviku ees sageli hajuma. Seadusepügalate kallal nokitsemine muudab rahvaesindaja tegutsemise rutiinseks tööks, leivateenimiseks, nagu iga teinegi amet. Ometi, rahva enda jaoks jääb saadiku privilegeeritus alles.

Teie, proua esimees, olete oma esinemistes pidevalt rõhutanud rahvaesindaja püha kohust oma valijate ees.

Rahva usaldust oma esindusorgani vastu ei kontrollita üksnes valimistel. Demokraatia peab tõestama ennast iga päev ja kõigi võimuinstitutsioonide kaudu. Soome Eduskunta, kellele pole samuti võõrad kirglikud vaidlused riigieelarve üle, kehtiva seadusandluse parandamisel ja täiendamisel, on äratanud imetlust oma kõrge poliitilise kultuuri poolest: kui otsus on kord vastu võetud, siis on saanud sellest kõigi poliitiliste jõudude poolt austatav tõsiasi.

Proua esimees, austatud Eduskunna komisjonide esimehed! Tahan veel kord naasta oma tervituskõnet alustanud mägede-kujundi juurde. See, et Eduskunta on Arkaadiamäel ja Riigikogu Toompeal tõestab, kui tähtsaks on meie rahvad pidanud oma esindusorganeid, et nad nende asukoha mägedele on tõstnud. Meie igapäevane hool peaks siis seisnema selle usalduse, rahva ootuste ja lootuste väärimises. Mul pole vähimatki kahtlust, et Soome Eduskunta seda suudab.

Soovin meie mõlema maa rahva esinduskogudele jõudu ja kannatlikku meelt niisuguse ühiskonna ja riigi seadusandliku raamistiku loomisel, mis võimaldab meie rahvastel tunda end vabana ja turvaliselt.


Soome keeles:
Viron Tasavallan presidentti Arnold Rüütel Eduskunnassa 20. marraskuuta 2001


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee