In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Šveitsi Konföderatsiooni suursaadiku T.E. hr Pierre Chrzanovski volikirjade üleandmisel 25. oktoobril 2001
25.10.2001


Teie Ekstsellents,
härra suursaadik!

Tervitan südamest Teid, härra suursaadik, kui meie hea majanduse- ja kultuuripartneri ja sõbraliku riigi Šveitsi Konföderatsiooni esindajat siin Eestis.

Mul on hea meel tõdeda, et meie kahe riigi tihedad kontaktid riiklikul tasemel on loonud soodsad eeldused aktiivseteks majandus- ja kaubanduskontaktideks. Käesoleva aasta mais kirjutati alla kaks koostöömemorandumit Eesti ja Šveitsi majandusinstitutsioonide vahel, mis veelkord kinnitavad meie kahepoolselt huvipakkuvaid koostöösidemeid. Kuigi meie kaubavahetusmahud on senini olnud väikesed, loodame tõhusat toetust Šveitsi impordiprogrammilt.

Kõrgelt hindame Šveitsi abi Eesti Kaitseväe ülesehitamisel ja edasiarendamisel. Šveitsist saadud abi on olnud eeskujulikus korras, vajadusel on antud ka vajalikku väljaõpet. Loodame sellealase koostöö jätkumist ja arenemist. Meil on hea meel ka selle üle, et topeltmaksustamise leping on meie riikide poolt parafeeritud ja loodame, et Šveitsi siseriiklikud protseduurid läbitakse kiiresti ning lepingu allakirjutamine leiab aset veel käesoleval aastal. Meie riikide esindajate meeldivalt sagedased kohtumised, Eesti konsulaadi avamine Neuenburgis, kõik see annab tunnistust meie kahe riigi omavaheliste sidemete kiirest ja tõhusast arengust.

Soovin Teile, härra suursaadik südamest õnne ja jõudu Šveitsi ja Eesti vaheliste koostöösidemete hoidmisel ja arendamisel. Tahame ka edaspidi olla teile usaldusväärsed ja sõbralikud partnerid!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee