In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi suursaadiku T.E. hr. Tedjini Salaouandji volikirjade üleandmisel 25. oktoobril 2001
25.10.2001


Teie Ekstsellents, härra suursaadik!

Mul on südamest hea meel tervitada Teid, Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi suursaadikut Eestis ja soovida Teile tere tulemast meie põhjamaisesse riiki.

Meie kahel riigil on vaatamata geograafilisele kaugusele ometigi palju ühist: Alžeeria ja Eesti on mõlemad mereriigid, oleme mõlemad olnud pikka aega võõrriigi võimu all, ent nüüd oleme kumbki üles ehitamas iseseisvaid ja demokraatlikke riike. Nii nagu Eestigi, arendab Alžeeria laiaulatuslikku koostööd Euroopa riikidega ja soovib tihedamat integratsiooni Euroopa Liiduga.

Meie kaubandus- ja kultuurisidemed on püsinud stabiilsetena ja meie omalt poolt oleme huvitatud nende sidemete laiendamisest ja süvendamisest.

Eesti esimese iseseisvusperioodi jooksul, enne Teist Maailmasõda kujunes Alžeerias välja väike eestlaste kogukond. 1927. aastal nimetati Eesti Vabariigi konsuliks Alžiiris Louis Mathias Theodore Royer. 1928. aastal lisandus asekonsulaat Oranis. Konsulaatide tegevus soodustas vaieldamatult Eesti ja Alžeeria vaheliste kontaktide, eriti aga kaubavahetuse arengut. Oma ressursside piiratuse ning Euroopa Liidu ja NATO suunaliste prioriteetide tõttu pole Eestil ilmselt lähimal ajal võimalik oma suursaadikut Alžeeriasse akrediteerida. Samas on Eesti välissuhtluses olulisel kohal aukonsuli-institutsioon. Oleksime rõõmsad, kui Teie, härra suursaadik abistaksite meid sobiliku kandidaadi leidmiseks aukonsuli kohale. Seda muidugi juhul, kui selline ettepanek on Alžeeria poolele vastuvõetav.

Eesti on tõsiselt huvitatud ka mõlemapoolsest kultuurialasest koostööst ja on valmis pidama läbirääkimisi Kultuuri-, hariduse- ja teadusalase koostöölepingu sõlmimiseks.

Samuti peame oluliseks meie riikide koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning Eesti Vabariigi valitsus on alati suure tähelepanuga kaalunud Alžeeria poolt ülesseatud kandidatuure kõnesolevates struktuurides.

Härra suursaadik, meie senised sõbralikud ja vastastikku huvipakkuvad kontaktid lubavad mul täna loota meie kahe riigi suhete kiirele ja tulemuslikule arengule ka edaspidi.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee