In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

23. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
08.11.2001


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 122, 1768.


1. Annan armu:

Girli Mägile, sünd. 1977,
karistatud Tallinna Linnakohtu otsusega 28. mail 1997, vabastades ta karistuse kandmisest.


2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Gennadi Borzõkin, sünd. 1940
Kalle Jürjev, sünd. 1977
Vitali Knäsev, sünd. 1960
Peter Lönning, sünd. 1963
Marko Maasik, sünd. 1977
Alevdin Magomedov, sünd. 1958
Boriss Profovjev, sünd. 1944
Aivar Roosileht, sünd. 1957
Alla Rozova, sünd. 1979
Heiti Saar, sünd. 1970
Imre Tali, sünd. 1966
Harry Tiivel, sünd. 1968


3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 19.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee