In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil TKK Walesi printsi auks restoranis Gloria 5. novembril 2001
05.11.2001


Teie Kuninglik Kõrgus,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Mul on südamest hea meel tervitada 21. sajandi esimesel aastal 21. Walesi printsi, tema esimesel külaskäigul Eestisse. See sündmus on tulvil haaravaid sümboleid, millest tähtsaim on kindlasti see, et Euroopa ei ole oma pika ja rikka ajaloo vältel olnud kunagi nii ühtne, kui ta on seda täna. Tema tänase ühtsuse aluseks on uus arhitektoonika, mille ülesehituse peamiseks ja olulisimaks printsiibiks on demokraatia. Kinnitust on leidnud suure Briti riigimehe Winston Churchilli mõte: demokraatia on raske ja vaevarikas, kuid ometigi pole sellele alternatiivi.

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi osa Euroopa ajaloos on olnud silmapaistev ja Euroopa palet oluliselt kujundav. Tänu siinmail eksisteerinud sajanditepikkusele ja saavutusterohkele kooliharidusele oleme osa saanud Euroopa ning sealhulgas ka Briti rahvaste kultuurist ja keeltest. Tänases maailmas, kus määravaks muutub informatsiooni saamise ja vahetuse kiirus, saab meile päev-päevalt mõistetavamaks ka see, kui oluline on märgisüsteem, mille abil me suhtleme ja millised on selle märgisüsteemi ülesehituslikud printsiibid.

Teie emakeel, Teie Kuninglik Kõrgus, on üheks ülemaailmselt toimivaks märgisüsteemiks, mis võimaldab eestlastel teha end mõistetavaks teistele rahvastele ja samas vahendada seda sõnumit, mis on sündinud eesti keeles ja meeles. Nii nagu inglased, nii oleme meiegi, eestlased, hinnanud aga keele kui vahendi kõrval ka keelt kui eesmärki. Seepärast, kõrgelt hinnates Shakespeare'i, Byroni ja teiste inglise suurvaimude keelt, oleme samas uhked oma keele üle, mida on kõneldud aastatuhandeid ja mille on suureks kirjutanud Lydia Koidula, Anton Hansen Tammsaare, Jaan Kross ja teised meie klassikud.

Keele ja kultuuri omavahelisest seosest tuleneb aga ka kõrgendatud tähelepanu ja hool traditsiooni ja selle vahetute kandjate suhtes. Teie Kuninglik Kõrgus, olete oma paljutahulises ühiskondlikus tegevuses pööranud suurt tähelepanu ka sellele ühiskondlikku olemist määravale aspektile. Mulle, kes ma suurema osa oma elust olen olnud seotud Eesti maaelu korraldamisega, on igati mõistetav Teie hool inglise ja teiste Briti rahvaste maakultuuri säilimise pärast. Ülikiirelt arenevas ja globaliseeruvas kultuurikeskkonnas vajame oma rahvuslikke kultuure kui kodusadamaid, kus toidu- ja veevarusid täiendada, et siis uuesti maailmameredele täis purjede all seilama minna. Rahvuskultuurid on saanud oma peatoiduse just talupojakultuurist, mille kandjad vääriksid tänapäeval ehk koguni enam tähelepanu, sest just nemad aitavad Euroopa identiteedi kõrval elavana hoida ka oma kohalikku ja rahvuslikku identiteeti.

Teie Kuninglik Kõrgus, meie tänased teadmised ümbritsevast maailmast võimaldavad meil mõista ka kultuuride osa kogu meie elukeskkonna kujundamisel. Teie Kuningliku Kõrguse tegevuses oma riigi ja rahva heaks on see leidnud kõige otsesemat pühendumist. Teie silmapaistvad teadmised arhitektuurist võimaldavad Teil veelgi sügavamalt tunnetada meie elukeskkonna olemasolevat struktuuri ja selle kujundamisvõimalusi eesmärgiga tagada selle säilimine ka kõige kaugemas tulevikus.

Tõepoolest, elukestvust ei loo mitte allutav või pimesi tarbiv suhtumine meid ümbritsevasse, vaid selle igakülgne säilitamine ja pühendumuslik teenimine. Nõnda on ka Teie Kuninglik Kõrgus oma vapimotot "Ma teenin - Ich Dien" auga järgimas.

Teie Kuninglik Kõrgus. Kõigi siinolijate, kogu Eesti rahva ja enda ning oma abikaasa nimel tahan Teile soovida südamest õnne ja edu Teie kuningliku missiooni täitmisel ja loota, et Teie esimene käik Eestisse on kui veel ühe raja leidmine, mis innustab otsima ja avastama meie rahvaid, Euroopat ja kogu maailma ühendavaid püsiväärtusi.

Ma tõstan klaasi Teie Kuningliku Kõrguse Walesi printsi terviseks.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee