In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

15. Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
05.11.2001


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 I, 87, 526.

Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2001.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee