In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Tuneesia Vabariigi suursaadiku T.E. prof. Ali Bousnina volikirjade üleandmisel 1. novembril 2001
01.11.2001


Teie Ekstsellents,
härra suursaadik!

Mul on hea meel tervitada Teid Tuneesia Vabariigi esimese suursaadikuna Eesti Vabariigis.

Eesti ja Tuneesia on mõlemad väikeriigid, mõlemad on pidanud rasket võitlust oma iseseisvuse eest, mõlemad riigid teevad laiaulatuslikku koostööd Euroopa riikidega ning soovivad tihedamat integreerumist Euroopa Liiduga.

Meenutaksin siinkohal, et Tuneesia ei ole eestlastele kaugeltki tundmatu paik. Kui 19. sajandil võis eestlaste teadmisi Tuneesiast pidada veel tagasihoidlikeks, siis juba 20. sajandi alguses käisid Tuneesia omapärast kultuuri, loodust ja inimesi avastamas Eesti tuntud kunstnikud ja kirjanikud. Peatselt järgnesid esimesed sammud kaubavahetuse vallas. Arutati ka konsulaaresinduse avamist Tuneesias, ent enne Teist maailmasõda selle eesmärgi saavutamiseni ei jõutud. Ehk avaneb meil täna, 21. sajandil, Eesti ja Tuneesia koostöö raames võimalus see plaan ellu viia.

Eesti sooviks on suhteid Tuneesiaga aktiviseerida ja aukonsuli leidmine aitaks sellele suuresti kaasa. Oleme tänulikud Teie ettepanekute ja nõuannete eest.

Eesti on huvitatud vastastikuste teadmiste laiendamisest ja majanduskontaktide avardamisest. Üks perspektiivikaid koostöövaldkondi on usalduslik ja sõbralik koostöö rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige ÜRO-s. Kasulik on mõtete vahetamine ja kogemuste jagamine mõlema riigi koostööst Euroopa Liiduga.

Samuti on viimastel aastatel paljude eestlaste puhkusereisid viinud neid Tuneesiasse, kus kliima pakub suurepärase võimaluse minna pakku põhjamaise jaheduse eest pea aastaringi. Kindlasti ei ole ära kasutatud turismisektori kõik võimalused. Ka Eestil on, mida Tuneesia kodanikele tutvustada ja pakkuda.

Härra suursaadik,

Eesti ja Tuneesia senised sõbralikud ja vastastikku huvipakkuvad kontaktid lubavad mul loota meie kahe riigi suhete paranemisele ja ühisjõul ühiste eesmärkide saavutamisele.

Soovin Teile edu ja jõudu Teie missioonil!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee