In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President mälestusmedali "10 aastat taastatud kaitseväge" üleandmisel 31. oktoobril 2001 Tallinna Raekojas
31.10.2001


Austatud kaitseväe juhataja,
härrad ohvitserid,
head sõbrad!


Härra admiral,
ma tänan Eesti kaitseväge ja Teid selle suure tunnustuse eest!

Kui me kümne aasta eest taastasime Eesti Vabariigi ja Eesti kaitseväe, siis tõotasime, et sellest hetkest alates ei loovuta me kunagi vabatahtlikult oma vabadust ja iseotsustamise õigust. See tõotus on meie kaitsetahte väljenduseks. Põlvest põlve pärandatav kaitsetahe peab olema nii loomulik, et seda tuleb võtta kui kirjutamata seadust, mille järgimine on iga Eesti kodaniku kohus.

Selle kohustuse institutsionaalseks kandjaks on Eesti Kaitsevägi. Tänaseks on kaitseväelaste ja kaitseliitlaste rivi saavutanud selle kindluse ja väärikuse, mis tal oli Teise maailmasõja eelses Eesti Vabariigis. Sellele on pannud aluse Eesti seadusandlus, sõbralike riikide toetus ja meie endi valmisolek organiseeruda ühtseks kaitsekilbiks.

Julgeolek on jagamatu. Eesti otsus liituda NATOga on meie kaalutletud otsus. See on meie valmisolek võtta endale kohustusi võrdväärselt teiste demokraatlike riikidega. Ja see kõneleb lootusest, et Eestit ei jäeta üksi võimaliku agressiooni puhul.

Soovin teile, kallid kaitseväelased, teie tähtpäeval jõudu, kindlameelsust ja visadust teie eesmärkide, Eesti Vabariigi eesmärkide, saavutamisel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee