In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President vastuvõtul Kadrioru lossis 29. oktoobril 2001
29.10.2001


Head sõbrad ja kolleegid!

Olen kutsunud teid täna siia, et väljendada teie kaudu oma siirast tänu kõigile neile, kes toetasid minu valimist Eesti Vabariigi presidendiks. Aga samas tahan tänada ka oma võistlejaid ausa mängu eest, mis on tunnistuseks Eesti poliitilise kultuuri küpsemisest.

Olles valitud Eestimaa Rahvaliidu presidendikandidaadina, väärib tunnustust selle erakonna eriline panus. Presidendivalimised olid kolmest parteist Eesti suurimaks erakonnaks koondunud poliitilisele jõule Riigikogu valimiste kõrval teiseks tõsiseks eksamiks. Ja see eksam sooritati - kasutades akadeemilist kõnepruuki - cum laude.

Kuid, nagu demokraatlikus ühiskonnas kombeks, saab pärast valimist ühe erakonna kandidaadist kogu rahva president. Nagu 8. oktoobril Riigikogus, nii lubatagu kinnitada ka nüüd: Eesti Vabariigi presidendi jaoks ei saa olla mitut Eestit. Presidendi institutsiooni erandlikkus seisnebki selles, et talle peab korda minema kõik, mis ühiskonnas ja riigis toimub. See ei tähenda loomulikult sekkumist ühe või teise võimutasandi pädevusse. Küll aga selle jälgimist, et need võimutasandid toimiksid kogu rahva ja riigi huvides ning et oleks tagatud võimude lahususe ja tasakaalu põhimõte.

Pooleteise nädala pärast täitub esimene kuu Eesti Vabariigi kolmanda presidendi austavas ja ülimalt vastutusrikkas ametis. Kaks kogemust on selle aja sees leidnud kinnitust. Meeldivaks pooleks on olnud meie ühine valmisolek jätkata juba valitud arengujoonel ja suundades. Järjepidevuse austus näib tõesti olevat midagi meile eriomast. Teiselt poolt on leidnud täiendavat kinnitust väide , et Eesti ühiskond on kreenis. Liiga palju usaldamatust ja leppimatust määrab täna inimeste omavahelisi suhteid. Kildkondlikud huvid ja eelistused kipuvad varjutama nii erakondade vahelist dialoogi kui ka ajakirjandust. Nii mõnelegi tundub harjumatu, et erimeelsused ei tohiks segada vastastikust lugupidamist.

Seepärast, täna, kõiki teid siin tervitades, loodame, et väärikustunne, mida austame iseendas, laieneks ka poliitilisele dialoogile, suhtlemisele avalikkusega ning meie töö- ja ametikohustuste täitmisele.

Olge veel kord tänatud!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee