In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

4. Kohtunike nimetamine
22.10.2001


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 117, 1685.


Nimetan Pavel Gontšarovi ja Priit Pikamäe Tallinna Linnakohtu kohtunikeks ning Merike Varuski Harju Maakohtu kohtunikuks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 13.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee