In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President õhtusöögil Kadriorus 8. oktoobril 2001
08.10.2001


Austatud Riigikogu esimees ja aseesimees,
lugupeetud peaminister,
kaitseväe juhataja,
Eesti Panga president,
Riigikohtu esimees,
õiguskantsler ja riigikontrolör,
austatud daamid ja härrad!

Täna on palju kõneldud ametist lahkunud presidendi teenetest ja ametisse astunud presidendi tegevuskavadest. Usun, et oleme ühiselt tõdenud seda, et Eesti arengule ei ole alternatiivi. Kuid me oleme edukad üksnes siis, kui suudame teha koostööd ja toetada üksteist meie ühiste sihtide saavutamisel. Olen südamest tänulik oma konkurentidele presidendi kampaanias härra Toomas Savile, härra Peeter Kreitzbergile, härra Peeter Tulvistele ja härra Andres Tarandile. Teie, partnerit tunnustav suhtumine ühelt poolt ning erudeeritud ja põhjendatud argumendid teiselt poolt aitasid ka minul oma seisukohti selgemini esile tuua ja nii mõndagi probleemi uuest aspektist näha.. Südamlik tänu teile ausa ja delikaatse võistluse eest.

Nii nagu ei ole alternatiivi Eesti arengule, nii ei ole ka alternatiivi koostööle kõigi nendega, kes on kutsutud ja seatud seisma nende arengute õigsuse ja kindlustatuse eest.

Tänasel päeval annab sellele erilise värvingu alanud sõda terrorismi ja antidemokraatia vastu.

Arendades ja edendades omariiklikku demokraatiat, suudame me anda ka panuse ülemaailmse demokraatia laiendamisele ja süvendamisele.

Homme on teisipäev, 9. oktoober aastal 2001. See on tavaline tööpäev ja kindlasti hea päev alustada uut presidendi viisaastakut, uusi otsinguid ja avastusi üksteist arvestades, toetades ja üksteisest lugu pidades.

Jõudu meile kõigile ühiste eesmärkide saavutamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee