In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi pöördumine Vabariigi Peaministri ja Valitsuse poole 8. oktoobril 2001
08.10.2001


Lugupeetud Peaminister ja Valitsuse liikmed!

Eesti Põhiseadus, mis kümne aasta vältel on tõestanud oma toimivust, määratleb meie riiki parlamentaarse riigina. See tähendab muu hulgas täidesaatva võimu täielikku aruandekohustust ja vastutust parlamendi ning teda valinud rahva ees.

Presidendil on selles otsustus- ja vastutusahelas minimaalne ja pigem sümboolne roll, mis ei tähenda aga seda, et president peaks käed rüpes kõrvalt vaatama, kas ja kuidas see ahel toimib.

Nagu äsja Riigikogus peetud kõnes väljendusin, tahan regulaarselt konsulteerida peaministri ja teiste põhiseaduslike institutsioonide juhtidega. Selle eesmärgiks on ootamatute olukordade vältimine presidendi ja teiste põhiseaduslike institutsioonide vahelises koostöös.

Minu pikaealine elu- ja poliitiline kogemus võimaldab mul loodetavasti olla nõuandjaks ja poliitiliste jõudude vahelise dialoogi õhutajaks. Seejuures kavatsen kindlasti toetuda professionaalsete nõuandjate laiale ringile.

Ees seisab 2002. aasta eelarve arutelu Riigikogus. Maailma majanduslik ja poliitiline olukord seisab silmitsi kriisiga. See kohustab ka Eesti valitsust tähelepanu pöörama Eesti enda ressurssidele ja riigisisesele tööjaotusele. Ilmselt peame rohkem keskenduma omavalitsuste toimetulekule ja Eesti riigi haldussuutlikkuse tugevdamisele. Küllap on ka ülim aeg laial põhjal rajanevate otsuste vastuvõtmiseks regionaal- ja rahvastikupoliitikas ning haridusreformis. Presidendina tahan aktiivselt osaleda konsensuse saavutamises sel pinnal.

Soovin Vabariigi Valitsusele vastutustundlikku tegutsemist.© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee